برگزاری دوره‌های تخصصی اهل‌بیت‌شناسی تاریخی، افزون بر هزینه زمان و نیروی‌انسانی، هزینه‌های مالی قابل‌توجهی برای مؤسسه در بردارد. با توجه به عدم وابستگی مؤسسه به افراد و نهادهای دولتی یا غیر دولتی از یک‌سو و هزینه‌های سنگین برگزاری این دوره‌ها و کم‌بضاعتیِ ما از دیگر سو، نیازمند همکاری و مشارکت مالیِ شما عزیزان برای تداوم طرح «اهل‌بیت‌شناسی» و ارتقای کیفیت همه‌جانبه آن هستیم.

در صورت علاقه‌مندی به مشارکت در هزینه های دوره، ساکنین خارج از ایران می توانند هدیه خود را به شماره حساب بین المللی زیر واریز کنند یا از طریق حواله در ایران اقدام نموده و عکس فیش را به واتساپ +989366363387 ارسال نمایند و کد لازم برای ثبت‌نام را دریافت کنند.

لطفا پس از دریافت کد، به میز کار مراجعه کرده و با وارد کردن کد در فیلد کد تخفیف ، فرایند ثبت‌نام را تکمیل نمایید.

Syed Ali Naqi Naqavi
0618282871981
PK87UNIL0109000282871981