حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری

زندگی‌نامه:

از اساتید فرهیخته و شناخته‌شده در حوزه تاریخ اسلام هستند که برنامه‌های تخصصی مختلفی در رسانه‌هایی مثل شبکه «ثامن»، شبکه «ولایت»، رادیو «معارف» و … داشته‌اند. ایشان دارای تالیفات گران‌سنگی در حوزه تاریخ اسلام مانند «سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا»، «سیره اخلاق پیامبر اعظم»، «سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه» و «مکتب حدیثی قم» و دارای مقالات علمی پژوهش فراوانی نیز هستند.

تحصیلات:

 • حوزه قم خارج فقه و اصول
 • دانشگاه قم كارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی
 • مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) كارشناسی ارشد تاريخ اسلام
 • دانشگاه تربيت مدرس دكتری علوم قرآن و حديث

سوابق:

 • مدير مركز تخصصی تاريخ اسلام ،حوزه علميه قم 1390-1400
 • قائم‌مقام مدير گروه تاريخ موسسه امام خمينی (ره) 2000-2010
 • مديرمسئول فصل‌نامه علمی‌تخصصي تاريخ در آيینه پژوهش 2000-2010
 • عضو هيئت علمي گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 2000-2010
 • عضو حلقه كارشناسي دانشنامة فرهنگ فاطمي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي) 2000-2010
 • عضو گروه تاريخ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي (مركز جهاني علوم اسلامي) 2000-2010
 • عضو هيئت تحريرية فصل‌نامه علمي ـ تخصصي نامه تاريخ‌پژوهان 2000-2010
 • عضو هيئت تحريرية فصل‌نامة علمي ـ پژوهشي شيعه‌شناسي 2000-2010
 • تدریس در حوزه علمیه، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشگاه تهران، دانشگاه قم، مرکز تخصصی تاریخ، مرکز جهانی علوم اسلامى، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 2000-2010

درس های استاد