دکتر سید محمدکاظم طباطبایی

سید محمدکاظم سید طباطبایی مشهور به طباطبایی در سال 1344 در اردستان اصفهان به دنیا آمد. وی پس از اخذ دیپلم ریاضی در سال 1362 وارد حوزه شد و از محضر اساتیدی چون آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی و زنجانی بهره‌ برد. ایشان در مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی همچون دارالحدیث، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، مرکز تخصصی حوزه، مدرسه معصومیه و دفتر اهل‌سنت قم، دروس تاریخ حدیث، علوم حدیث، درایه و نهج‌البلاغه تدریس کرده‌اند و افزون بر مشاوره و راهنمایی پایان‌نامه‌ و رساله، کتب و مقالات علمی‌پژوهشی فراوانی در حوزه حدیث نگاشته‌اند. ایشان هم‌اکنون رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیثِ پژوهشگاه قرآن و حدیث می‌باشند با گروه‌های پژوهشیِ «تدوین دانش‌نامه‌های حدیثی»، «احیا و تصیحی متون حدیث»، «مبانی ترجمه و مفهوم‌شناسی حدیث»، «رجال و مصطلحات حدیث» و «تاریخ حدیث». پژوهشکده با همکاری و ریاست ایشان تاکنون دانش‌نامه‌های ارزشمندی نظیر «موسوعة معارف الکتاب والسنة» (10 جلد تاکنون) یا «دانش‌نامه قرآن و حدیث» (16ج تاکنون)، «موسوعة الإمام على علیه‌السلام فى الکتاب والسنّة والتاريخ» (12ج) یا «دانش‌نامه امام علی علیه‌السلام» (14ج)، «موسوعة العقاید الاسلامیة» (5ج) یا «دانش‌نامه عقاید اسلامی» (10ج)، «موسوعة الامام الحسين (ع)» (10ج) یا «دانش‌نامه امام حسین علیه‌السلام» (14ج) و «موسوعة الاحاديث الطبیة» یا «دانش‌نامه احادیث پزشکی» (2 ج) را به جامعه علمی عرضه کرده است. همچنین «موسوعة الامام المهدی (عج)» در دست تدوین می‌باشد. کتب:
 1. همکاری در نگارش «دانش‌نامه فاطمی»، 6 جلد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 2. «منطق فهم حدیث»، مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی، قم
 3. «درایه»، مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی
 4. «درآمدی بر فهم احادیث مشکل»، دارالحدیث
 5. «کتاب‌شناسی حدیث»، دارالحدیث
 6. «مباحث علوم حدیث»، حوزه علمیه قم
 7. «تاریخ تدوین حدیث»، دفتر اهل‌سنت قم

مقالات:

 1. نقش روایات در فهم آیات، علوم حدیث، شماره 35-36، بهار و تابستان 1384
 2. عبدالله‌بن‌سبا آنچه بود و آنچه نبود، حدیث حوزه، شماره 8، بهار و تابستان 1393
 3. چیستی و جایگاه فقه السیره، رهنامه پژوهش، شماره 20-19، بهار و تابستان 1394
 4. تاریخ حدیث شیعه، رهنامه پژوهش، شماره 22-21، پاییز و زمستان 1394
 5. رتبه‌بندی کتب حدیثی شیعه، شماره 22-21، پاییز و زمستان 1394
 6. تبیین شرایط قبول خبر از منظر قدما و متأخرین، علوم حدیث، شماره 92، تابستان 1398
 7. زمینه‌های پدید آمدن حدیث مشکل، علوم حدیث، شماره 100، تابستان 1400
 8. بحثی در أتکون الخلافة بالصحابة و القرابة، علوم حدیث، تهران

درس های استاد