1

کدام‌یک از نقش‌های گروهی زنان عاشورایی محسوب می‌شود؟

 • 1

  حرکت درة الصدف

 • 2

  حرکت ام وهب

 • 3

  نقش دیلم

 • 4

  نقش طوعة