1

از نظر نویسنده کدام گزینه در مورد مهریه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها پذیرفتنی‌تر است؟

  • الف)‌480 درهم

  • ب) 500 درهم

  • ج) 400 درهم

  • د) 420 درهم