1

«ساکن الفردوس» از نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها کیست؟

  • الف: کسی که سوره های حدید، واقعه و رحمن را قرائت کند

  • ب: کسی که سوره حمد، واقعه و رحمن را قرائت کند

  • ج: کسی که سوره های یس، واقعه و رحمن را قرائت کند

  • د: کسی که همواره مشغول دعا و مناجات با خداوند باشد