1

مهمترین مضامین تعالیم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در حیطه اصول دین چیست؟

  • الف) عدل و معاد

  • ب) نبوت و معاد

  • ج) امامت و ولایت

  • د) امامت و عدل