1

این  روایت از کیست؟ «بهترین زنان امت کسانی هستند که مهریه اندکی دارند»

  • الف) حضرت علی علیه السلام

  • ب) رسول خدا صلی الله‌علیه و آله

  • ج) حضرت فاطمه سلام الله علیها

  • د) حضرت امام حسن علیه السلام