1

کدام گزینه راجع به تاریخ ازدواج حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها و حضرت علی علیه‌السلام درست است؟

  • الف) اواخر ماه صفر سال دوم هجری

  • ب) اواخر ماه صفر سال پنجم هجری

  • ج) آغاز ذی‌الحجه سال سوم هجری

  • د) آغاز ذی‌الحجه سال دوم هجری