1

وقتی عایشه با سخنانش درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها و ازدواج ایشان با پیامبر در سنین بالا دل حضرت فاطمه سلام الله علیها را رنجاند، پیامبر صلی الله علیه و آله در دلجوئی حضرت چه فرمودند؟

  • الف) خداوند به تو سلام رسانده است

  • ب) خدا به تو سلام رسانده و می‌گوید جایگاه مادرت در بهشت است

  • ج) مادر تو ظرف وجودی امامت بود

  • د) کسانی که دل تو را رنجانده‌اند خداوند آنها را عقیم ساخته است