1

این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله «مادر تو ظرف وجودی امامت بود» خطاب به چه کسی است؟

  • الف) حضرت امام حسن علیه السلام

  • ب) حضرت فاطمه سلام الله علیها

  • ج) حضرت امام حسین علیه السلام

  • د) امام حسن و حسین علیهما السلام