1

طبق فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها «ملازم پای مادر باش که بهشت زیر پاهای اوست» منظور از ملازم بودن چیست؟

  • الف) اوج خضوع و کرنش در مقابل مادر است

  • ب) کمک کردن در امور منزل به مادر است

  • ج) اطاعت کردن از مادر در امور زندگی است

  • د) احترام کردن به مادر است