1

عبارت «الجار ثم الدار» از حضرت فاطمه سلام الله علیها رساننده چیست؟

  • الف: اولویت دعا کردن برای همسایه

  • ب: فراموش نکردن دعا برای همسایه

  • ج: کمک به همسایگان

  • د: خودداری از همسایه آزاری