1

پیامبر فرمودند: «ساکت شو ای حمیراء، همانا خداوند خدیجه را که مهربان و دارای فرزندان بسیار شد مبارک قرار داد… و تو آنی که خداوند عقیمت ساخته و صاحب فرزند نشدی» راوی این حدیث کیست؟

  • الف)‌ امام حسن علیه السلام

  • ب) امام صادق علیه السلام

  • ج) امام علی علیه السلام

  • د) حضرت فاطمه سلام الله علیها