1

شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» از قول چه کسی می­گوید که خانه حضرت فاطمه(س) مورد تهاجم قرار گرفت و باعث سقط جنین وی شد؟

 • 1

  الف) حسن بصری 0

 • 2

  ب) نظام معتزلی 0

 • 3

  ج) ابوالحسن اشعری 0

 • 4

  د) زید بن علی علیه السلام