1

b در کنار سیره و تاریخ معصومین علیهم­السلام کدام یک از موارد زیر مهم است؟

 • 1

  الف) برخورد شدید با مخالفان 0

 • 2

  ب) مدارا با مخالفان 0

 • 3

  ج) فضائل، مناقب و شخصیت 0

 • 4

  د) گزینه­ های ب و ج 0