1

کدام یک از گزینه­ های زیر بیانگر تفاوت میان تاریخ و سیره است؟

 • 1

  تاریخ به دنبال ثبت رخدادها و وقایع است اما سیره به دنبال عملکرد معصومین علیهم ­السلام در مواجهه با حوادث است 

 • 2

  تاریخ نگاه کلی به حوادث دارد اما سیره با جزئیات به حوادث می­ نگرد 

 • 3

  در تاریخ حوادث صرفاً روایت می­شوند اما در سیره حوادث مورد تحلیل قرار می­گیرند 

 • 4

   در تاریخ تنها جنبه عبرت ­آموزی مهم است اما در سیره علاوه بر عبرت ­آموزی روش زندگانی ائمه ­اطهار (ع) معرفی می­شود