1

حضرت …………… فرمودند: احدی از ………. و ………….. نبود مگر اینکه ما رفتیم و از آنها کمک خواستیم.

  • الف) حضرت علی علیه‌السلام – انصار – اصحاب صفّه

  • ب) حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها – خزرجیان – بدریون

  • ج) حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها – بدریون – اصحاب صفه

  • د) حضرت علی علیه‌السلام – بدریون – متقدمان در اسلام