1

در کدام جریان هیچ گزارشی مبنی بر حضور حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به دست ما نرسیده است؟

  • الف) غزوه خندق

  • ب) فتح خیبر

  • ج) صلح حدیبیه

  • د) حجة‌الوداع