1

عبارت «وَ الْعَهْدُ قَریبٌ، وَالْکَلْمُ رَحیبٌ» در خطبه فدکیه به ترتیب اشاره به چه اموری دارد؟

  • الف) رحلت پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله – غدیر خم

  • ب) رحلت پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله – جراحات حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها  

  • ج) غدیر خم – جراحات حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها  

  • د) غدیر خم – رحلت پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله