1

کدام گزینه درباره مصحف فاطمه سلام‌الله‌علیها صحیح نمی‌باشد؟

  • الف) جزو میراث امامت است

  • ب) ائمه آن را به برخی از اصحاب خود نشان داده‌اند

  • ج) بیانگر جایگاه پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله و نیز حکومت ذریه اوست

  • د) فاقد آیات قرآن است