1

در کدام روایت، به تهمت‌هایی که به حضرت علی علیه السلام  زدند از جمله خواستگاری از دختر ابوجهل اشاره شده است؟

  • الف) روایت علقمه از امام صادق ع

  • ب) روایت ابوحمزه ثمالی از امام سجاد ع

  • ج) روایت ابن‌شهاب زهری از امام باقر ع

  • د) روایت مفضّل‌بن‌عمر از امام صادق ع