1

ماجرای ناخشنودی ظاهری پیامبر از پرده‌ای که در خانه فاطمه سلام الله علیها  آویخته شده بود، مربوط به کدام زمان است؟

  • الف) دوره حضور اصحاب صفّه در مسجدالنبی ص

  • ب) پس از بازگشت اصحاب صفه به منازل خود

  • ج) پس از فتح خیبر

  • د) پس از فتح مکه