1

بنا به روایت امالی شیخ طوسی، وقتی که در شبی پیامبر با شیر و خرما به خانه زهرا س وارد شدند، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها گریستند؟

  • الف) به یاد مادرشان حضرت خدیجه س افتادند

  • ب) چشمشان به لباس‌های مندرس پیامبر ص افتاد و متأثر شدند

  • ج) در تنگنای معیشتی بودند و زیراندازی داشتند که نیمی از آن را زیر خود و نیمی را روی خود انداخته بودند

  • د) از زخم‌زبان‌های یکی از همسران پیامبر ناراحت و دلگیر بود