1

بنا به گزارش مناقب ابن‌ابی‌شهرآشوب، حضرت زهرا س …………………….

  • الف) به امام حسن ع دو بیت شعر با مضامین الهی آموخت

  • ب) به امام حسین ع دو بیت شعر با مضمون ظلم‌ستیزی آموخت

  • ج) به فرزندان خود اشعار بلیغ عرب را تعلیم می‌داد

  • د) حسنین علیهما‌السلام را به جای حفظ اشعار، به حفظ قرآن ترغیب می‌کرد