1

کتاب «الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها» اثر کیست؟

  • الف) علامه مجلسی

  • ب) اسماعیل انصاری زنجانی

  • ج) سید محمد باقر ابطحی اصفهانی

  • د) هیچکدام