1

از مراسم عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام کدام نکات سیره ای را می توان استنباط کرد؟

  • الف) رعایت حدود شرعی و عدم اختلاط زن و مرد در مراسم 

  • ب) ولیمه دادن و اطعام کردن 

  • ج) دعا کردن در حق عروس و داماد توسط والدین 

  • د) همه موارد