1

طبق نظر استاد محمدهادی یوسفی غروی در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی چرا بین عقد و عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها فاصله انداخته شد؟

  • الف) برای اینکه زوجین با روحیات و خلقیات یکدیگر آشنایی پیدا کنند

  • ب) برای اینکه سن حضرت پایین بوده و لازم بود یک مقدار رشد جسمی داشته باشند 

  • ج) برای اینکه پس از عقد حضرت فاطمه سلام الله علیها مریض شدند 

  • د) برای اینکه پس از عقد حضرت علی علیه السلام به جنگ اعزام شدند