1

«هذِهِ مِن عمالِ الله فی بَیتِک» این سخن از کیست و درباره چه کسی می‌باشد؟

  • الف) از پیامبر ص درباره همسرِ مردی که نزد او حکایتی از همسرش بازگفت

  • ب) از پیامبر ص خطاب به حضرت علی ع درباره حضرت زهرا س

  • ج) از امام علی ع درباره همسر یکی از اصحاب نزدیک خود

  • د) از امام علی ع خطاب به حضرت زهرا س درباره جناب فضه س