1

چرا از حضرت فاطمه سلام الله علیها در دوران زندگی در مکّه روایاتی کم در دسترس است؟

  • چون سن حضرت کم بود و فعالیت های اجتماعی زیادی نداشته اند

  • روایات زیادی از حضرت صادر شده بود ولی به ما نرسیده است 

  • چون سن حضرت کم بود و زنان در سن پایین از فعالیت های اجتماعی در مکّه منع شده بودند

  • چون حضرت در سن پنج سالگی مادر شان را از دست دادند و خانه نشین بودند