1

کدام گزینه از مؤیدات قول شیعه درباره ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها که سال پنجم پس از بعثت می باشد، نیست؟

  • یکی از مؤیدات روایات معتبر درباره سن ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها در نه سالگی است

  • یکی از مؤیدات روایاتی مبتنی بر پاسخ پیامبر اسلام به خواستگاران حضرت فاطمه سلام الله علیها است که به خواستگاران می فرمودند ایشان هنوز کوچک است

  • یکی از مؤیدات روایاتی است که نشانگر این است که ریشه وجودی حضرت بهشتی است

  • یکی از مؤیدات روایاتی است که روز، ماه و سال را بصورت دقیق مشخص کرده است