1
  1. طبق نظر برخی علمای اهل سنت ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها پنج سال قبل از بعثت بوده است، استاد علت این قول را چگونه تحلیل کرده است؟
  • اهل سنت روایاتی که برای نظر خودشان نقل کرده اند از نظر سند معتبر نیست

  • اهل سنت عقیده دارند ریشه حضرت فاطمه سلام الله علیها بهشتی است و این نشانگر این است که وجود ایشان بعد از بعثت تکوّن یافته است نه قبل از بعثت

  • اهل سنت با نشان دادن سن زیاد حضرت تلاش کرده اند از قباحت ظلم ها و جنایاتی که در حق آن بزرگوار انجام داده اند بکاهند

  • اهل سنت معتقد اند هنگام ازدواج سن حضرت فاطمه سلام الله علیها 9 سال بوده است لذا ولادت حضرت پس از بعثت بوده است