1

حضرت زهرا س در ماجرای فتح مکه، و برخی از افراد مهدورالدمی که در خانه ام‌هانی پناه گرفته بودند چه نقشی ایفا کردند؟

  • الف) امربه‌معروف و نهی از منکر به ام‌هانی

  • ب) درخواست عفو آنان از پیامبر

  • ج) شکایت از نحوه برخورد علی ع با ام‌هانی

  • د) درخواست از پیامبر ص برای ارسال شخص دیگری جز علی ع