1

لقب «اسدالله» و «اسد رسول‌الله» به ترتیب از آنِ کیست؟ و چه کسی این لقب را داده است؟

  • الف) حضرت علی ع – حضرت حمزه ع – پیامبر ص

  • ب) هر دو لقب امیر‌المؤمنین است که ائمه علیهم‌السلام بدیشان داده‌اند

  • ج) هر دو لقب حمزه سیدالشهداءست که پیامبر به وی داده است

  • د) حضرت حمزه ع – حضرت ع – ائمه علیهم‌السلام