1

وفات خواهران حضرت فاطمه سلام الله علیها (رقیه، ام‌کلثوم و زینب) به ترتیب در چه سالی رخ داد؟

  • الف) دوم – سوم – هشتم

  • ب) سوم – دوم – هفتم

  • ج) دوم – هشتم – هفتم

  • د) هشتم – دوم – سوم