1

طبق وصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها ……………………

  • الف) حوائط سبعه را به حضرت علی ع واگذار کردند

  • ب) سفارش کردند که 40 اوقیه به همسران پیامبر داده شود  

  • ج) سفارش کردند که 480 درهم به امامه داده شود

  • د) گزینه الف و ب