1

کدام یک از گزینه ­های زیر بیانگر تفاوت میان تاریخ و سیره است؟

  • الف) تاریخ به دنبال ثبت رخدادها و وقایع است اما سیره به دنبال عملکرد معصومین علیهم­السلام در مواجهه با حوادث است

  • ب) تاریخ نگاه کلی به حوادث دارد اما سیره با جزئیات به حوادث می­نگر

  • ج) در تاریخ حوادث صرفاً روایت می­شوند اما در سیره حوادث مورد تحلیل قرار می­گیرند

  • د) در تاریخ تنها جنبه عبرت­آموزی مهم است اما در سیره علاوه بر عبرت­آموزی روش زندگانی ائمه­اطهار (ع) معرفی می­شود