1

کتاب «فتوح البلدان» اثر کیست؟

 • 1

  بلاذری

 • 2

  سرخسی

 • 3

  جلال الدین سیوطی

 • 4

  هیچکدام