1

در کدام‌یک از کتاب‌های زیر به مالکیت فدک توسط رسول خدا (ص) تصریح شده است؟

 • 1

  مبسوط سرخسی

 • 2

  مبسوط شیخ طوسی

 • 3

  شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید معتزلی

 • 4

  همه گزینه ها