1

در عصر کدام‌یک از خلفا فدک به فرزندان حضرت فاطمه (س) بازگردانده شد؟

 • 1

  عمر بن عبدالعزیز

 • 2

  هارون الرشید

 • 3

  مامون عباسی

 • 4

  عمر بن عبدالعزیز و مامون عباسی