1

کدام‌یک از علمای اهل‌سنت، پیمان‌شکنی خلفا را «پیروی از هوای نفسانی و ریاست‌طلبی» ذکر کرده است؟

 • 1

  ابوحامد غزالی

 • 2

  ترمذی

 • 3

  سیوطی

 • 4

  هیچکدام