1

کدام‌یک از بزرگان اهل‌سنت در کدام کتاب، بر ملکیت رسول‌الله بر فدک تصریح کرده است؟

 • 1

  ابوبکر کاشانی- بدائع الصنائع

 • 2

  ابن جوزی – بدائع الصنائع

 • 3

  بلاذری – الدرالمنثور

 • 4

  جلال‌الدین سیوطی– فتوح البلدان