1

تعیین زمان بازگشت جیش اسامه به مدینه چه اهمیتی دارد؟

 • 1

  به ما در زمانبندی حوادث مربوط به غصب خلافت کمک می کند.

 • 2

  به ما در تعیین روز رحلت پیامبر کمک می کند

 • 3

  به شناخت جریان نفاق که از دستور پیامبر سرپیچی کرد و با جیش اسامه همراهی نکرد، کمک می کند

 • 4

  انتخاب اسامه کم سن و سال به عنوان فرمانده توسط پیامبر، نشان می دهد که در حکومت اسلامی شایسته سالاری یک اصل است