1

سرانجام جیش اسامه چه شد؟

 • 1

  جیش اسامه، پس از رحلت پیامبر عازم موته شد

 • 2

  در واپسین روزهای عمر پیامبر، رهسپار موته شد.

 • 3

  اولین اقدام ابوبکر پس از خلافت جلوگیری از رفتن جیش اسامه بود

 • 4

  جیش اسامه راهی موته شد اما با توجه به اینکه اسامه فرماندهی کم سن و بی تجربه بود، موفقیت چندانی کسب نکرد