1

دیدگاه اهل‌سنت درباره جمع یا تفریق نمازها چیست؟

 • 1

  پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله نماز ظهر و عصر را همواره جدا از هم و هر یک را در وقت خود می‌خواندند

 • 2

  به روایت ابن‌عباس، پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله گاه نماز ظهر و عصر را با هم می‌خواندند؛ لأن لایَشُقَّه علی أمّتِه

 • 3

  پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله گاه نماز مغرب و عشا را با هم می‌خواندند.

 • 4

  پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله گاه نماز ظهرین و مغربین را با هم می‌خواندند