1

امام حسین علیه السلام چه زمانی با سپاه حر مواجه شدند؟

 • 1

  در نزدیک کوه ذی‌حسم در روز دوم محرم

 • 2

  در منزل بیضه چند روز مانده به محرم

 • 3

  در قصر بنی‌مقاتل در روز دوم محرم

 • 4

  در دامنه کوه ذی‌حسم چند روز مانده به محرم