1

کدام گزینه درباره توابین درست است؟

 • 1

  ایشان با استناد به آیه «فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم» آماده نبرد با امویان شدند

 • 2

  از ده هزار نفری که در نبرد حاضر شده بودند، نیم‌شان در جنگ با امویان کشته شدند

 • 3

  کشتگان توابین در درگیری با امویان، 5000 نفر بود

 • 4

  توابین نخستین زائران قبر امام حسین علیه السلام بودند