1

گزینه درست را انتخاب کنید

 • 1

  ابن‌زیاد شرطه‌های خود را از قبیله بنی‌اسد که در کوفه حضور پررنگی داشتند، انتخاب کرد

 • 2

  حر بن یزید، از سوی ابن زیاد به عنوان فرمانده شرطه‌های کوفه انتخاب شد

 • 3

  عبیدالله، مسئولیت شرطه‌ را به تمیمیان کوفه به سرکردگی حصین بن نمیر سپرد

 • 4

  حصین بن نمیر فرمانده مقدمة الجیش شرطه‌های کوفه بود