1

علت اینکه عبیدالله، اصرار داشت که عمر سعد فرماندهی لشکر کوفیان در برابر امام حسین علیه السلام را برعهده بگیرد، چه بود؟

 • 1

  سابقه نظامی و جنگاوری عمرسعد و جسارت بی‌مانندش

 • 2

  عمرسعد، فرزند فاتح عراق، سعدبن‌ابی‌وقاص بود

 • 3

  قرابت او با امام حسین علیه السلام

 • 4

  فرزندی فاتح عراق و قرابت با امام