1

پس از رسیدن پیک ابن‌زیاد و دستور او مبنی بر نزول امام در سرزمینی بی‌آب، کدامیک از اصحاب امام پیشنهاد رفتن به قریه «عقر» و در صورت ممانعت حر، پیشنهاد جنگ با آنان را داد؟

 • 1

  ابوالشعثاء کندی

 • 2

  زهیر بن قین

 • 3

  حبیب بن مظاهر

 • 4

  مسلم بن عوسجه